Տեսանյութ

Գործարանային տեսանյութ

Պղնձի սուլֆատի գործարանի ցուցահանդես

Քացախաթթվի գործարանի ցուցահանդես

Գրասենյակային միջավայրի տեսանյութ

Վարչական տարածք

Ապրանքի տեսանյութ

Պղնձի սուլֆատի արտադրանքի ցուցադրություն

Սառցադաշտային քացախաթթվի արտադրանքի ցուցադրություն