Շահառություն

  • Beneficiation Grade Copper Sulfate

    Շահույթի դասարան Պղնձի սուլֆատ

    Պղնձի սուլֆատի հարստացման օգտագործումը: Պղնձի սուլֆատի դերը ՝ որպես մետաղական բոցերի հիմնական ակտիվացուցիչ, ֆիլմ ստեղծելն է, որը նպաստում է օգտակար հանածոների մակերևույթի վրա որսալուն և

    լուծարել արգելակող ֆիլմը լուծված հանքանյութերի մակերեսին: