Aquրագործություն

  • Aquaculture grade copper sulphate

    Ակվակուլտուրայի դասարանի պղնձի սուլֆատ

    Aticրային հիվանդությունների կանխարգելում և բուժում. Պղնձի սուլֆատն ունի պաթոգեն միկրոօրգանիզմները ոչնչացնելու հզոր ունակություն և լայնորեն օգտագործվում է ձկների հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման մեջ:

    ջրագործություն: Այն կարող է կանխարգելել և բուժել ջրիմուռներով առաջացած որոշ ձկների հիվանդություններ, ինչպիսիք են

    օսլայի օվոդինիումի ջրիմուռների և քարաքոսի մամուռի (թելանման ջրիմուռներ) ամրացման հիվանդություն: